ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากรกะหม่อม คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา

แสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

แสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

วันที่ 24/05/64 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา