ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียนท่านใดสนใจการสอบแข่งขันดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังแผ่นประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ จนถึงวันที่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ,ผู้จัดการศึกษา เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดร.ศุภรดา จึงสำราญ พร้อมด้วย ดร.ดลรวี  ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเทศไทย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (ชาย-หญิง) ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ,ผู้จัดการศึกษา เครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ เครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ดร.ศุภรดา จึงสำราญ พร้อมด้วย ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเทศไทย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (ชาย-หญิง) ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จัดโดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมฯพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ร่วมกับศูนย์การเรียน ในสังกัดสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมฯ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมฯพร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ร่วมกับศูนย์การเรียน ในสังกัดสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมฯ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับและร่วมหารือ