แสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

วันที่ 24/05/64 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายวีรพงศ์   หวังเกษม บุคลากร ของศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางไปแสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

ทั้งนี้  เมื่อเข้าในพื้นที่ สพม.กท.2 ได้ผ่านจุดคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ศบค. และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว