16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน

16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ดร.ศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาเครือศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และ ดร.ดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมประชุมนำเสนอการจัดการศึกษา มาตรา 12 ชี้แจงความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้มี สถานพินิจสกลนคร, สถานพินิจบึงกาฬ , สถานพินิจหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ยังเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้กับเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมกับทางสถานพินิจจังหวัดระยอง นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาตอบแทนสังคม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นับได้ว่าเป็นเยาวชนของชาติเช่นกัน